Słowo

εξελθειν

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 35 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 25 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady