Słowo

εξελθοντες

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady