Słowo

εξεστιν

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 30 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady