Słowo

εξηκοντα

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 71 razy w 67 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 63 razy w 59 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady