Słowo

εξηλθεν

(1 - 20) z 66

znaleziono łącznie 264 razy w 246 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 66 razy w 66 wersetach, w Septuagincie 198 razy w 180 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady