Słowo

εξηλθον

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 69 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 43 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady