Słowo

εξουσιαν

(1 - 20) z 53

znaleziono łącznie 60 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 56 razy w 53 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady