Słowo

εξω

(1 - 20) z 64

znaleziono łącznie 162 razy w 155 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 65 razy w 64 wersetach, w Septuagincie 97 razy w 91 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady