Słowo

εξωθεν

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 50 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady