Słowo

εορτην

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 39 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady