Słowo

επ

(1 - 20) z 142

znaleziono łącznie 1307 razy w 1173 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 144 razy w 142 wersetach, w Septuagincie 1162 razy w 1030 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady