Słowo

επανω

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 131 razy w 121 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 109 razy w 101 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady