Słowo

επεθηκαν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 28 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady