Słowo

επειδη

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 28 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 10 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady