Słowo

επειτα

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 18 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady