Słowo

επεσεν

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 93 razy w 87 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 60 razy w 57 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady