Słowo

επηρωτησεν

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 32 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady