Słowo

επι

(1 - 20) z 607

znaleziono łącznie 5025 razy w 4038 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 673 razy w 607 wersetach, w Septuagincie 4347 razy w 3426 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady