Słowo

επιστευσαν

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 28 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady