Słowo

εποιει

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 30 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady