Słowo

εποιησαμεν

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 13 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady