Słowo

εποιησαν

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 249 razy w 224 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 234 razy w 209 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady