Słowo

εποιησεν

(1 - 20) z 77

znaleziono łącznie 712 razy w 646 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 78 razy w 77 wersetach, w Septuagincie 634 razy w 569 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady