Słowo

επορευθη

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 216 razy w 202 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 205 razy w 191 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady