Słowo

επτα

(1 - 20) z 63

znaleziono łącznie 376 razy w 307 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 87 razy w 63 wersetach, w Septuagincie 289 razy w 244 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady