Słowo

εργα

(1 - 20) z 60

znaleziono łącznie 276 razy w 264 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 62 razy w 60 wersetach, w Septuagincie 214 razy w 204 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady