Słowo

εργοις

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 55 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 41 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady