Słowo

εργον

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 163 razy w 154 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 123 razy w 117 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady