Słowo

εργων

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 77 razy w 70 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady