Słowo

ερει

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 68 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 52 razy w 48 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady