Słowo

ερημον

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 102 razy w 99 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 87 razy w 84 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady