Słowo

ερημου

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 55 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady