Słowo

ερημω

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 168 razy w 161 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 145 razy w 138 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady