Słowo

ερουσιν

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 86 razy w 84 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 81 razy w 79 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady