Słowo

ερριψαν

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 11 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady