Słowo

ερχεσθαι

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 14 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady