Słowo

ερχεται

(1 - 20) z 89

znaleziono łącznie 133 razy w 130 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 90 razy w 89 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 39 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady