Słowo

ερχομαι

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 22 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady