Słowo

ερχομενον

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 21 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady