Słowo

ερχομενος

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 37 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady