Słowo

ερχονται

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 66 razy w 63 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 46 razy w 44 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady