Słowo

εση

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 94 razy w 90 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 81 razy w 77 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady