Słowo

εσθιων

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 15 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady