Słowo

εσμεν

(1 - 20) z 51

znaleziono łącznie 85 razy w 81 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 51 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady