Słowo

εσομαι

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 81 razy w 79 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 68 razy w 66 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady