Słowo

εσονται

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 262 razy w 246 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 231 razy w 217 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady