Słowo

εσται

(1 - 20) z 113

znaleziono łącznie 1314 razy w 1170 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 120 razy w 113 wersetach, w Septuagincie 1191 razy w 1054 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady