Słowo

εστε

(1 - 20) z 88

znaleziono łącznie 127 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 92 razy w 88 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 33 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady