Słowo

εστησαν

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 79 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 70 razy w 68 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady