Słowo

εστησεν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 72 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 66 razy w 58 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady